Η ζωή θα συνεχιστεί.

Η ζωή θα συνεχιστεί.

life goes on