Μηχανισμοί άμυνας 5.Σχάση ή Διχοτόμηση

Σχάση ή Διχοτόμηση (Splitting)