Γνωσιακές Διαστρεβλώσεις

Γνωσιακές Διαστρεβλώσεις

Οι γνωσιακές διαστρεβλώσεις (διεργασιακά λάθη) είναι μια σειρά από αυτόματους, ακατέργαστους, στερεοτυπικούς τρόπους επεξεργασίας πληροφοριών που χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος νους.

Γνωσιακές Διαστρεβλώσεις

Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής