Γνωσιακές Διαστρεβλώσεις

Οι γνωσιακές διαστρεβλώσεις (διεργασιακά λάθη) είναι μια σειρά από αυτόματους, ακατέργαστους, στερεοτυπικούς τρόπους επεξεργασίας πληροφοριών που χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος νους.

Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής