Καλό βιβλίο

«Όταν διαβάζεις ένα καλό βιβλίο, δεν ξεφεύγεις από τη ζωή, βυθίζεσαι βαθύτερα σε αυτό. Μπορεί να υπάρχει μια επιφανειακή απόδραση – σε διαφορετικές χώρες, ήθη, μοτίβα ομιλίας – αλλά αυτό που κάνεις ουσιαστικά είναι να κατανοήσεις καλύτερα τις λεπτότητες της ζωής, τα παράδοξα, τις χαρές, τους πόνους και τις αλήθειες. Η ανάγνωση και η ζωή δεν είναι ξεχωριστές αλλά συμβιωτικές. “

“When you read a great book, you don’t escape from life, you plunge deeper into it. There may be a superficial escape – into different countries, mores, speech patterns – but what you are essentially doing is furthering your understanding of life’s subtleties, paradoxes, joys, pains and truths. Reading and life are not separate but symbiotic.”

Julian Barnes