Ναι ή όχι

Ένα Όχι που εκφέρεται εκ της βαθύτερης πεποίθησης είναι καλύτερο από ένα Ναι που εκφέρεται απλά για να ευχαριστήσει ή να αποφύγει το πρόβλημα

A 'No' uttered from the deepest
Ετικέτες:

Απάντηση