Ναι ή όχι

Ένα Όχι που εκφέρεται εκ της βαθύτερης πεποίθησης είναι καλύτερο από ένα Ναι που εκφέρεται απλά για να ευχαριστήσει ή να αποφύγει το πρόβλημα

Ετικέτες:

Απάντηση Ακύρωση απάντησης