Που να πάω

είμαι καλός άνθρωπος κι αν κοιμάμαι στους δρόμους

Είμαι καλός άνθρωπος και αν κοιμάμαι στους δρόμους είναι επειδή δεν έχω που να πάω

Είμαι καλός άνθρωπος και αν κοιμάμαι στους δρόμους

Απάντηση