Που να πάω

Που να πάω

Είμαι καλός άνθρωπος και αν κοιμάμαι στους δρόμους είναι επειδή δεν έχω που να πάω

Είμαι καλός άνθρωπος και αν κοιμάμαι στους δρόμους

Απάντηση