Πρόληψη άνοιας

πρόληψη άνοιας

Τι είναι η πρόληψη άνοιας

Η πρόληψη άνοιας αναφέρεται στη δυνατότητα να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας στο άτομο.

Η πρόληψη άνοιας έχει τεράστια σημασία καθώς αυτή τη στιγμή περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άνοια, μια πολυπαραγοντική εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου που εμφανίζει διαρκώς αυξητικές τάσεις. Υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις άνοιας κάθε χρόνο και το ποσοστό αυτό προβλέπεται να τριπλασιαστεί έως το 2050.


Η άνοια είναι μια σημαντική αιτία αναπηρίας και εξάρτησης για τους ηλικιωμένους και μπορεί να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στις ζωές των προσβεβλημένων ατόμων, των φροντιστών τους και των οικογενειών τους.

Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας με την επιστημονική έρευνα να παρέχει ποικίλου βαθμού αποδεικτικά στοιχεία για κάθε έναν εξ’ αυτών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε πρόσφατα evidence based κατευθυντήριες συστάσεις για την πρόληψη της άνοιας βασισμένες σε ό,τι γνώσεις έχει η ιατρική επιστημονική κοινότητα ως τώρα.

Οι παρεμβάσεις που ακολουθούν στοχεύουν στη μείωση του ρίσκου για εμφάνιση άνοιας. Δεν είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς ότι οι περισσότερες παρέχουν και όφελος ευρύτερο για τη συνολική υγεία του ατόμου π.χ. μείωση του ρίσκου για καρδιαγγειακές παθήσεις.


Σύστάσεις για μείωση του κινδύνου άνοιας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Σωματική δραστηριότητα

Η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να συνιστάται σε ενήλικες με φυσιολογική γνωστική κατάσταση για να μειωθεί ο κίνδυνος της γνωσιακής έκπτωσης.

Ποιότητα της απόδειξης: μέτρια
Σύσταση: ισχυρή

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να συνιστάται σε ενήλικες με ήπια γνωστική εξασθένηση για να μειωθεί ο κίνδυνος της γνωσιακής έκπτωσης.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: χαμηλή
Σύσταση: υπό όρους


Παρεμπόδιση του καπνίσματος

Παρεμβάσεις για την παύση του καπνού θα πρέπει να παρέχονται σε ενήλικες που καπνίζουν, καθώς μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο της νοητικής έκπτωσης και της άνοιας εκτός από άλλα οφέλη για την υγεία.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: χαμηλή
Σύσταση: ισχυρή


Διατροφικές παρεμβάσεις

Η μεσογειακή δίαιτα μπορεί να συνιστάται σε ενήλικες με φυσιολογική νοημοσύνη και ήπια γνωστική εξασθένηση για να μειωθεί ο κίνδυνος της γνωσιακής έκπτωσης ή / και της άνοιας.

Ποιότητα της απόδειξης: μέτρια
Σύσταση: υπό όρους

Μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή θα πρέπει να συνιστάται σε όλους τους ενήλικες με βάση τις συστάσεις της ΠΟΥ για υγιεινή διατροφή.

Ποιότητα της απόδειξης: χαμηλή έως υψηλή (για
διαφορετικά διαιτητικά συστατικά)
Σύσταση: υπό όρους

Οι βιταμίνες Β και Ε, τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και η συμπλήρωση πολλαπλών σκευασμάτων δεν θα πρέπει να συνιστώνται για να μειωθεί ο κίνδυνος της γνωσιακής έκπτωσης ή / και της άνοιας.

Ποιότητα της απόδειξης: μέτρια
Σύσταση: ισχυρή


Παρεμβάσεις για διαταραχή της χρήσης οινοπνεύματος

Οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη μείωση ή τη διακοπή της επικίνδυνης και επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ πρέπει να προσφέρονται σε ενήλικες με φυσιολογική νοητική και ήπια γνωστική δυσλειτουργία για να μειωθεί ο κίνδυνος της γνωσιακής έκπτωσης ή / και της άνοιας εκτός από άλλα οφέλη για την υγεία.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: μέτρια (για
αποδείξεις παρατήρησης)
Σύσταση: υπό όρους


Γνωστικές παρεμβάσεις

Η γνωστική εξάσκηση μπορεί να προσφερθεί σε ηλικιωμένους ενήλικες με φυσιολογική νοημοσύνη και με ήπια γνωστική εξασθένηση για να μειωθεί ο κίνδυνος της νοητικής έκπτωσης ή / και της άνοιας.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: πολύ χαμηλή
έως χαμηλή
Σύσταση: υπό όρους


Κοινωνική δραστηριότητα

Δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την κοινωνική δραστηριότητα και τη μείωση του κινδύνου γνωσιακής έκπτωσης / άνοιας.

Η κοινωνική συμμετοχή και η κοινωνική στήριξη συνδέονται στενά με την καλή υγεία και ευημερία καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής και η κοινωνική ένταξη θα πρέπει να υποστηριχθεί κατά τη διάρκεια της ζωής.


Διαχείριση Βάρους

Παρεμβάσεις για υπερβολικό βάρος και / ή παχυσαρκία κατά τη διάρκεια της ζωής μπορούν να προσφερθούν για να μειωθεί ο κίνδυνος της γνωσιακής έκπτωσης ή / και της άνοιας.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: χαμηλή έως
μέτρια
Σύσταση: υπό όρους


Διαχείριση της υπέρτασης

Η αντιμετώπιση της υπέρτασης θα πρέπει να παρέχεται σε ενήλικες με υπέρταση σύμφωνα με υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: χαμηλή έως
υψηλή (για διαφορετικές παρεμβάσεις)
Σύσταση: ισχυρή

Η αντιμετώπιση της υπέρτασης μπορεί να προσφερθεί σε ενήλικες με υπέρταση για να μειωθεί ο κίνδυνος της γνωσιακής έκπτωσης ή / και της άνοιας.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: πολύ χαμηλό
(σε σχέση με τα αποτελέσματα της άνοιας)
Σύσταση: υπό όρους


Διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη

Η διαχείριση του διαβήτη με τη μορφή φαρμάκων ή / και παρεμβάσεων στον τρόπο ζωής θα πρέπει να προσφέρεται σε ενήλικες με διαβήτη σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: πολύ χαμηλή
έως μέτρια (για διαφορετικές παρεμβάσεις)
Σύσταση: ισχυρή

Η αντιμετώπιση του διαβήτη μπορεί να προσφερθεί σε ενήλικες με διαβήτη για να μειωθεί ο κίνδυνος της γνωσιακής έκπτωσης ή / και της άνοιας.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: πολύ χαμηλή
Σύσταση: υπό όρους


Διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας

Η αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας στο μέσο της ζωής μπορεί να προσφερθεί για να μειωθεί ο κίνδυνος της γνωσιακής έκπτωσης και της άνοιας.

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων: χαμηλή
Σύσταση: υπό όρους


Διαχείριση της κατάθλιψης

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προταθεί η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για τη μείωση του κινδύνου νοητικής πτώσης ή / και άνοιας.

Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης με τη μορφή αντικαταθλιπτικών ή / και ψυχολογικών παρεμβάσεων πρέπει να παρέχεται σε ενήλικες με κατάθλιψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές για την mhGAP της ΠΟΥ.


Διαχείριση απώλειας ακοής

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προταθεί η χρήση ακουστικών βοηθημάτων για τη μείωση του κινδύνου γνωσιακής έκπτωσης ή / και άνοιας.
Θα πρέπει να προσφέρεται στους ηλικιωμένους προσυμπτωματικός έλεγχος, ο οποίος θα ακολουθείται από την παροχή βοηθημάτων ακοής, για έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της απώλειας ακοής όπως προτείνεται από κατευθυντήριες γραμμές για την ICOPE της ΠΟΥ.


* Ισχυρές συστάσεις υποδηλώνουν ότι τα περισσότερα άτομα θα επιθυμούσαν την παρέμβαση και θα πρέπει να τη λάβουν, ενώ οι συστάσεις υπό όρους υποδηλώνουν ότι διαφορετικές επιλογές μπορεί να είναι κατάλληλες για μεμονωμένους ασθενείς και οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται βοήθεια κατά την λήψη αποφάσεων διαχείρισης.

Πηγή : WHO Dementia Guidelines

Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

Ετικέτες: