Φαρμακευτική Αγωγή – Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ψυχιατρική Φαρμακευτική Αγωγή & Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (άυλη & μη)

Στο ιατρείο μας αποτελεί προτεραιότητα ο καθορισμός σωστής φαρμακευτικής αγωγής με πλάνο & υπευθυνότητα. Η φαρμακοθεραπεία επιλέγεται σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη.

Συχνά όταν δε γνωρίζουμε επαρκώς ένα αντικείμενο, ενδέχεται να διατηρούμε αμφίβολες αντιλήψεις περί αυτού. Ακριβώς με στόχο την πιο αξιόπιστη γνώση και την αποσαφήνιση πιθανών μύθων, προτείνουμε να ενημερωθείτε για τα ψυχιατρικά φάρμακα και τη δράση τους. Να σημειωθεί βέβαια ότι οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν την εξατομικευμένη ψυχιατρική εξέταση και προσέγγιση που γίνεται δια ζώσης από τον ειδικό ψυχίατρο.

Φαρμακευτική Αγωγή

Διεύθυνση Ιατρείου : Ορμινίου 34 Ιλίσια, Αθήνα