Skip to content

Ένσταση περί του πολιτισμού

Ένσταση περί του πολιτισμού

Προσπαθώντας να εξηγήσεις σε αυτούς που επιθυμείς να σε ακούσουν ότι δεν είσαι ελέφαντας.

Χμμ..

Απάντηση

Ζητήστε ραντεβού