8 αποφθέγματα για την αγάπη

αγάπη απόφθεγμα

Μια μικρή συλλογή με ρητά, & αποφθέγματα για την αγάπη

Η βαρύτητα δεν είναι υπεύθυνη για τους ανθρώπους που ερωτεύονται

“Gravitation is not responsible for people falling in love.”
— Albert Einstein


Υπάρχει πάντα κάποια τρέλα στην αγάπη. Αλλά υπάρχει επίσης πάντα κάποια λογική στην τρέλα

“There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.”
— Friedrich Nietzsche


Κάθε καρδιά τραγουδά ένα τραγούδι, ατελές, έως ότου μια άλλη καρδιά ψιθυρίσει. Όσοι θέλουν να τραγουδήσουν βρίσκουν πάντα ένα τραγούδι. Με το άγγιγμα ενός εραστή, όλοι γίνονται ποιητές

“Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.”
— Plato


Όταν η δύναμη της αγάπης ξεπεράσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη

“When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.”
— Jimi Hendrix


Η υψηλότερη λειτουργία της αγάπης είναι ότι κάνει το αγαπημένο άτομο ένα μοναδικό και αναντικατάστατο ον

“The highest function of love is that it makes the loved one a unique and irreplaceable being.”
― Tom Robbins, Jitterbug Perfume


Ποιος, όταν αγαπιέται, είναι φτωχός;

“Who, being loved, is poor?”
Oscar Wilde


Ο στόχος σας δεν είναι να αναζητήσετε αγάπη, αλλά απλώς να αναζητήσετε και να βρείτε όλα τα εμπόδια μέσα σας που έχετε δημιουργήσει εναντίον της

“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”
— Rumi

Αποφάσισα να μείνω στην αγάπη. Το μίσος είναι πολύ μεγάλο βάρος για να το αντέξω.

“I have decided to stick to love; hate is too great a burden to bear.”

— Martin Luther King, Jr

Απάντηση Ακύρωση απάντησης