Ανάπτυξη της ηθικής

Είναι πραγματικά το λάθος της εποχής μας. Πιστεύουμε ότι είναι αρκετό για να ανακαλύψουμε νέα πράγματα, αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι το να γνωρίζουμε περισσότερα απαιτεί μια αντίστοιχη ανάπτυξη της ηθικής

Είναι πραγματικά το λάθος της εποχής μας

Απάντηση