Ανθρώπινη παράνοια

Μπορώ να υπολογίσω την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, όχι όμως την ανθρώπινη παράνοια.

Ισαάκ Νεύτων

Απάντηση Ακύρωση απάντησης