Απλότητα

Η κατοχή, η εξωτερική επιτυχία, η δημοσιότητα, η πολυτέλεια – για μένα αυτά ήταν πάντα άξια περιφρόνησης. Πιστεύω ότι ένας απλός τρόπος ζωής είναι ο καλύτερος για όλους, καλύτερος τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό.

Απάντηση