Αποτυχία? Δε νομίζω..

Δεν έχω αποτύχει. Απλά έχω βρει 10.000 τρόπους που δε δουλεύουν.

Απάντηση