Από κάτι αρνητικό μπορεί να προκύψει κάτι θετικό

“Sometimes it takes a good fall to really know where you stand”

― Hayley Williams

Ετικέτες: