Αυτογνωσία

Ό,τι μας ενοχλεί στους άλλους μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κατανόηση του εαυτού μας (αυτογνωσία).

Carl Jung


Everything that irritates us about others can
Ετικέτες:

Απάντηση