Αυτό που μετράει

Αυτό που μετράει δεν είναι τι σου συμβαίνει, αλλά πώς αντιδράς σε αυτό που σου συμβαίνει


Αυτό που μετράει δεν είναι τι σου

Απάντηση