Βεβαιώσεις – Γνωματεύσεις – Πιστοποιητικά ψυχικής υγείας

Όλες οι γνωματεύσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά ψυχικής υγείας δίδονται κατόπιν προγραμματισμένης ψυχιατρικής εξέτασης. Σε σύνθετες ειδικές περιπτώσεις είναι στην ευχέρεια του ψυχιάτρου να χρειαστεί περισσότερα από ένα ραντεβού για τη σύνταξη ενός αξιόπιστου πιστοποιητικού.

  • Βεβαιώσεις - Γνωματεύσεις - Πιστοποιητικά ψυχικής υγείας
  • Βεβαιώσεις - Γνωματεύσεις - Πιστοποιητικά ψυχικής υγείας
  • Βεβαιώσεις - Γνωματεύσεις - Πιστοποιητικά ψυχικής υγείας
Γνωματεύσεις ψυχικης υγειας

Διεύθυνση Ιατρείου : Ορμινίου 34 Ιλίσια, Αθήνα