Βελτίωση συμπτωμάτων εγκεφαλικής βλάβης μέσω χορήγησης Οξυγόνου

Άλλη μία ένδειξη της αξιοσημείωτης πλαστικότητας του εγκεφάλου αποτελεί η παρακάτω έρευνα.Η ιδιότητα των νευρικών κυττάρων για επιδιόρθωση μπορεί να ενισχυθεί μέσω χορήγησης υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους υψηλής πίεσης (Υπερβαρική Οξυγονοθεραπεία). Έτσι ασθενείς που έχουν περάσει εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο για παράδειγμα θα μπορούσαν να παρουσιάσουν ακόμη και χρόνια μετά βελτίωση σε κινητικά ή/και αισθητικά υπολειμματικά συμπτώματα. Η σημασία του γεγονότος αυτού για την ποιότητα ζωής τους θα ήταν τεράστια!

Η πιθανή εφαρμογή της συγκεκριμένης θεραπείας και σε άλλες διαταραχές λόγω εγκεφαλικών αλλοιώσεων όπως η άνοια αποτελεί επίσης σημαντική πτυχή που ανοίγει δρόμους για μελλοντικές έρευνες.

Πηγή : http://www.psypost.org/2013/01/oxygen-chamber-can-boost-brain-repair-16177

Ετικέτες: