Γιατί αποφεύγουμε την ενσυναίσθηση

Γιατί αποφεύγουμε την ενσυναίσθηση
Η ενσυναίσθηση αποτελεί μια θεμελιώδη ψυχική λειτουργία για την πορεία της καθημερινής ζωής και συνίσταται σε μια προς τα έξω κίνηση του ψυχισμού που αφορά την κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου. Ενδιαφέρουσα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας στόχευσε στο να εξερευνήσει αν και γιατί υπάρχει έλλειψη ενσυναίσθησης στους ανθρώπους σε διάφορες περιστάσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν οι λόγοι που δεν ενεργοποιείται η ενσυναίσθηση έχουν να κάνουν με το τίμημα που αυτή προϋποθέτει. Το τίμημα αυτό δεν είναι μόνο πρακτικό, οικονομικό ή συναισθηματικό σύμφωνα με την έρευνα, αλλά και νοητικό. Ορισμένοι νιώθουν συναισθήματα άγχους, ανασφάλειας και εκνευρισμού αν τους ζητείται να δείξουν ενσυναίσθηση. Στην έρευνα διαπιστώθηκε επιπλέον οτι οι άνθρωποι δε θέλουν να κάνουν τη νοητική προσπάθεια να κατανοήσουν τους άλλους, ακόμη και όταν πρόκειται για θετικά συναισθήματα. Ένα πρόσθετο εύρημα της έρευνας είναι ότι είναι πιο πιθανό κάποιος να δείξει ενσυναίσθηση και να το κάνει βιώνοντας το ως λιγότερο απαιτητικό, αν του πεις ότι είναι καλός σε αυτό. Φαίνεται οτι η ψυχική οικονομία του οργανισμού προϋποθέτει όσο το δυνατόν λιγότερες κινήσεις που δεν αφορούν τον ίδιο ή τον περιορισμό των κινήσεων που έχει εκτιμήσει κάπως ως απειλητικές ή απαιτητικές. Και φαίνεται επίσης ότι, ειρωνικά ίσως, η αλλαγή αυτού έρχεται από έξω. Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής Πηγή : Empathy Often Avoided Because of Mental Effort Ολόκληρο το άρθρο : Empathy Is Hard Work: People Choose to Avoid Empathy Because of ItsCognitive Costs