Δάση του κόσμου

Αυτό που κάνουμε στα δάση του κόσμου είναι μόνο ένας καθρέφτης που αντικατοπτρίζει αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας και ο ένας στον άλλο.

Μαχάτμα Γκάντι

Απάντηση Ακύρωση απάντησης