Μέτρο υγείας?

Δεν είναι μέτρο υγείας το να έχεις προσαρμοστεί καλά σε μια άρρωστη κοινωνία

Jiddu Krishnamurti


It is no measure of health to be well to a profoundly sick society