Δυσκολίες & πράξεις

Όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες σωστά?

Σημασία έχει πώς διαχειριζόμαστε την απογοήτευσή μας, πώς μετατρέπουμε την οργή μας σε πράξη.

Οι δυσκολίες δε θα φύγουν με τα συναισθήματα, έτσι δεν είναι?