Δώστε & πάρτε

Δώστε & πάρτε
too-often-we-underestimate

Προσθέστε λεζάντα

Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.

Ετικέτες: