Ενοχή & ανησυχία

Καμία ποσότητα ενοχής δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν και καμία ποσότητα ανησυχίας δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον.

forest
Ετικέτες: