Εξάρτηση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και σύνδρομο απόσυρσης

Αντικαταθλιπτικά εξάρτηση και σύνδρομο απόσυρσης. Ένας από τους κλασικούς μύθους που αφορούν τα φάρμακα της ψυχιατρικής και κυρίως τα αντικαταθλιπτικα έχει να κάνει με τον εθισμό που θεωρείται ότι αυτά προκαλούν.