Επιγενετική & εγκέφαλος

Η μεθυλίωση του DNA είναι ένας τύπος επιγενετικής τροποποίησης που αφορά ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση γονιδίων και που θα μπορούσε να εξηγήσει αλλαγές στη συμπεριφορά αλλά και ψυχικές διαταραχές που εμφανίζονται κατά τη μετάβαση από τη βρεφική ηλικία στην ενήλικη ζωή.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της τελευταίας έρευνας του Salk Institute for Biological Studies, η οποία επικεντρώθηκε στη DNA μεθυλίωση νευρώνων του μετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου.

Ένα ακόμη “λιθαράκι” στο γιγάντιο οικοδόμημα  των Νευροεπιστημών (βλέπε σύνδεσμο για περισσότερες λεπτομέρειες)

Unique epigenomic code identified during human brain development

neuron