Η παθολογική ζήλια ή σύνδρομο του Οθέλλου είναι ψυχιατρική διαταραχή