Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του

Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του

η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του

Απάντηση