Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του (?)

η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του