Θλίψη & αποσύνδεση ως μηχανισμός άμυνας

Θλίψη & αποσύνδεση ως μηχανισμός άμυνας
Θλίψη & αποσύνδεση ως μηχανισμός άμυνας
Το τίμημα για την απαλλαγή από τη θλίψη με κάθε κόστος είναι η ολική αποσύνδεση, που αποκλείει τη δυνατότητα για βίωμα ευτυχίας