Απαλλαγή από θλίψη

Απαλλαγή από θλίψη
Απαλλαγή από θλίψη
Το τίμημα για την απαλλαγή από τη θλίψη με κάθε κόστος είναι η ολική αποσύνδεση, που αποκλείει τη δυνατότητα για βίωμα ευτυχίας

Το τίμημα για την απαλλαγή από τη θλίψη με κάθε κόστος είναι η ολική αποσύνδεση, που αποκλείει όμως και τη δυνατότητα να βιωθεί ευτυχία.