Θύμωσες;

“Κάθε άτομο που μπορεί να σας εξοργίσει γίνεται ο κύριος σας. Μπορεί να σας θυμώσει μόνο όταν επιτρέπετε στον εαυτό σας να σας ενοχλεί.” –

Επίκτητος

Any person capable of angering you becomes