Κατανόηση vs Φόβος

Τίποτα στη ζωή δεν είναι για φόβο, αλλά για κατανόηση. Τώρα είναι ο χρόνος να κατανοήσουμε περισσότερο, ώστε να φοβόμαστε λιγότερο.

Μαρί Κιουρί

Nothing in life is to be feared

Απάντηση