Κινηματογράφος & Ψυχική ασθένεια

 • από

Forrest Gump

Πολύ ενδιαφέρουσα καταχώρηση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia με ταινίες στις οποίες υπάρχει κάποιο άτομο (ασχέτως αν πρωταγωνιστεί ή όχι) με ψυχική διαταραχή, χωρίς να σημαίνει απαραιτήτως οτι αυτό είναι το βασικό θέμα της ταινίας. Πληροφορίες για κάθε μια από τις ταινίες θα βρείτε κλικάρωντας στο όνομά της.

Amnesia

Anterograde amnesia

A person with anterograde amnesia is unable to form new memories.

Retrograde amnesia

A much-used plot device, retrograde amnesia occurs when a person forgets part or all of his or her past.

Psychogenic amnesia

Psychogenic amnesia is memory loss caused by psychological stress.

Lacunar amnesia

Lacunar amnesia is the loss of memory about one specific event.

Anxiety disorders

Agoraphobia

Obsessive–compulsive disorder

Post-traumatic stress disorder

Social anxiety disorder

Autism spectrum disorders

Bipolar disorder

Clinical depression

Conduct disorder

Delusional disorder and other psychotic disorders not otherwise specified

Erotomania

Dementia

Alzheimer’s disease

Dissociative disorders

Eating disorders

Hypersexuality

Learning disabilities

Pedophilia

Personality disorders

Antisocial personality disorder

Avoidant personality disorder

Borderline personality disorder

Histrionic personality disorder

Narcissistic personality disorder

Obsessive-compulsive personality disorder

Schizoid personality disorder

Schizoaffective disorder

Schizophrenia

Substance use disorder

Drugs listed from most addictive, harmful or destructive to least (from left [most dangerous] to right [least dangerous]; based on a 2007 scientific research study[5]):

 • The Wolf of Wall Street (2013) – Cocaine, alcohol, methaqualone
 • Flight (2012) – Heroin, cocaine, alcohol
 • On the Road (2012) – Morphine, amphetamines, alcohol, cannabis
 • Enter the Void (2008) – Methamphetamine, cocaine, alcohol, MDMA, LSD, cannabis
 • Across the Universe (2007) – Morphine, LSD, cannabis
 • Candy (2006) – Heroin/Morphine, methadone, MDMA, cannabis
 • The Boys & Girls Guide to Getting Down (2006) – Heroin, amphetamines, cocaine, MDMA, Viagra, cannabis
 • Love is the Drug (2006) – Cocaine, hydrocodone, alcohol, codeine, Viagra, cannabis
 • Factory Girl (2006) – Heroin, amphetamines, oxycodone, hydrocodone, temazepam, lorazepam, cannabis
 • Get Rich or Die Tryin’ (2005) – Morphine, cocaine, alcohol, cannabis
 • One Perfect Day (2004) – Morphine, amphetamines, codeine, temazepam, MDMA, cannabis
 • Party Monster (2003) – Heroin, cocaine, ketamine, MDMA, LSD
 • Wonderland (2003) – Methamphetamine, heroin, cocaine, methaqualone (Quaaludes), cannabis
 • Spun (2002) – Methamphetamine, amphetamine
 • The Salton Sea (2002) – Methamphetamine, alcohol
 • The Loser Takes It All (2002) – Alcohol
 • Pure (2002) – Heroin, cocaine, alcohol, cannabis
 • 24 Hour Party People (2002) – Heroin, cocaine, methadone, MDMA
 • Bully (2001) – Methamphetamine, LSD, cannabis
 • Blow (2001) – Cocaine, alcohol, LSD, cannabis
 • Hannibal (2001) – Morphine, temazepam, midazolam, chloroform
 • American Psycho (2000) – Cocaine, alcohol, temazepam, triazolam, alprazolam, MDMA, cannabis
 • Traffic (2000) – Heroin, cocaine, cannabis
 • In Vanda’s Room (2000) – Heroin
 • Almost Famous (2000) – Hydrocodone (Vicodin), methaqualone (Quaaludes), LSD, cannabis
 • Requiem for a Dream (2000) – Heroin, amphetamines, cocaine, barbiturates, alcohol, benzodiazepines, MDMA, LSD, cannabis
 • 28 Days (2000) – Oxycodone, hydrocodone, codeine, benzodiazepines
 • Magnolia (1999) – Morphine, cocaine, MDMA
 • Cruel Intentions (1999) – Cocaine, alcohol
 • Broken Vessels (1999) – Methamphetamine, heroin
 • Jesus’ Son (1999) – Heroin, amphetamines, cocaine, opium, alcohol, diazepam, LSD, psilocybin mushrooms
 • Fear and Loathing in Las Vegas(1998) – Heroin, amphetamines, cocaine, opium, barbiturates, alcohol, inhalants, mescaline, LSD, cannabis
 • Gia (1998) – Heroin, cocaine, alcohol
 • Playing God (1997) – Morphine, fentanyl, amphetamines
 • Trainspotting (1996) – Heroin/Morphine, dextromoramide, amphetamines, cocaine, pethidine/meperidine (Demerol), opium, methadone, pentobarbital, amobarbital, alcohol, buprenorphine, temazepam, diazepam, phenobarbital, MDMA, cannabis
 • The Basketball Diaries (1995) – Heroin, amphetamines, cocaine, barbiturates, alcohol, inhalants, cannabis
 • The Crow (1994) – Morphine, cocaine, alcohol, cannabis
 • Ed Wood (1994) – Morphine
 • Fresh (1994) – Heroin, Cocaine, Alcohol
 • Jungle Fever (1991) – Cocaine
 • New Jack City (1991) – Cocaine
 • Rush (1991) – Heroin, amphetamines, cocaine, cannabis
 • Drugstore Cowboy (1989) – Morphine, oxymorphone, hydromorphone, amphetamines, cocaine, alcohol, temazepam, triazolam, flurazepam, diazepam lorazepam, LSD
 • Sid and Nancy (1986) – Heroin, cocaine, methadone
 • 8 Million Ways to Die (1986) – Alcohol
 • Scarface (1983) – Heroin, cocaine, methaqualone (Quaaludes)
 • Veronika Voss (1982) – Opiates
 • Christiane F. (1981) – Heroin, PCP, methaqualone (Mandrax/Quaaludes), alcohol, temazepam, diazepam, MDMA, cannabis
 • More (1969) – Heroin, amphetamines, barbiturates, alcohol (absinthe), cannabis
 • Valley of the Dolls (1967) – Amphetamines (Dexedrine), pethidine/meperidine (Demerol), barbiturates (pentobarbital, secobarbital, amobarbital)
 • Monkey on My Back (1957) – Morphine
 • The Lost Weekend (1945) – Alcohol

Miscellaneous and unspecified