Κριτήριο η αρετή

Δεν μ’ ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών