Μηχανισμοί άμυνας του Εγω

Οι μηχανισμοί άμυνας του Εγώ είναι ασυνείδητοι προσαρμοστικοί τρόποι προστασίας από επαράδεκτες ενορμήσεις, απαιτήσεις του Υπερεγώ, αλλά και από επώδυνες σκέψεις και άγχη.

Μηχανισμοί άμυνας μπορεί να είναι νοητικές διεργασίες, αλλά και συμπεριφορές. Είναι αναστρέψιμοι και όχι πάντα ψυχοπαθολογικοί. Μάθετε περισσότερα για τους μηχανισμούς άμυνας που όλοι οι άνθρωποι δυνητικά και ασυνείδητα χρησιμοποιούμε.

Απώλεια συναισθήματος

Αρνούμαστε να δούμε τα γεγονότα συχνά λόγω άμυνας απέναντι στην επίφοβη απώλεια ενός επιθυμητού συνδετικού συναισθήματος με το αντικείμενο. Όμως η συνέχιση της ύπαρξης του… Περισσότερα »Απώλεια συναισθήματος

Αποσύνδεση (dissociation)

Η αποσύνδεση είναι ένας ευρύτατα χρησιμοποιούμενος μηχανισμός άμυνας του ανθρώπου. Η αποσύνδεση επιτρέπει στον εαυτό (στο ΕΓΩ) να μεταβάλει την εσωτερική του κατάσταση έτσι ώστε… Περισσότερα »Αποσύνδεση (dissociation)

Νεύρωση vs Ψύχωση

Νεύρωση & ψύχωση είναι παλαιές έννοιες που χρησιμοποιούνται ακόμη κατά κόρον για να εκφράσουν ψυχικά προβλήματα. Αποτελούν δύο ευρείες κατηγορίες που περιλαμβάνουν η κάθε μία… Περισσότερα »Νεύρωση vs Ψύχωση

Μηχανισμοί άμυνας 9.Προβλητική Ταύτιση

Η προβλητική ταύτιση είναι ένα σύνθετο ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο όχι μόνο το άτομο προβάλλει μη αποδεκτά συναισθήματα σε άλλο, αλλά παράλληλα λειτουργεί σαν… Περισσότερα »Μηχανισμοί άμυνας 9.Προβλητική Ταύτιση

Μηχανισμοί άμυνας 6.Μετατροπή

Η μετατροπή είναι μηχανισμός σχηματισμού συμπτωμάτων που συμβαίνει στην υστερία. Είναι η προσπάθεια επίλυσης ψυχικών συγκρούσεων μέσω συμβολικής μετάθεσής τους στο σωματικό πεδίο. Οι εκδηλώσεις… Περισσότερα »Μηχανισμοί άμυνας 6.Μετατροπή

Μηχανισμοί άμυνας 3.Προβολή

Η προβολή είναι μηχανισμός άμυνας μέσω του οποίου το άτομο απορρίπτει συναισθήματα, επιθυμίες, ιδιότητες που δεν αντέχει αποδίδοντάς τα σε άλλα άτομα. Το Εγώ αποφορτίζεται… Περισσότερα »Μηχανισμοί άμυνας 3.Προβολή

Μηχανισμοί άμυνας 2.Μετάθεση

Η μετάθεση διαμεσολαβεί την αλλαγή της κατεύθυνσης του συναισθήματος από ένα αρχικό αγχογόνο αντικείμενο σε ένα άλλο, πιο εύκολα διαχειρίσιμο για εμάς. Ας υποθέσουμε ότι… Περισσότερα »Μηχανισμοί άμυνας 2.Μετάθεση

Μηχανισμοί άμυνας 1.Απώθηση

Η απώθηση επιτυγχάνει την αποτροπή συνειδητής εκδήλωσης επώδυνων/απαράδεκτων/δυσάρεστων για το Εγώ συναισθημάτων, ενορμήσεων, φαντασιώσεων οι οποίες «θάβονται» στο ασυνείδητο κομμάτι του εαυτού.

Άρνηση πραγματικότητας?

Άρνηση είναι ο μηχανισμός άμυνας που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης δυσάρεστων εμπειριών και συναισθημάτων στον ψυχισμό του ατόμου μέσω αυτού που λέει η ίδια… Περισσότερα »Άρνηση πραγματικότητας?