Μηχανισμοί άμυνας 3.Προβολή

προβολή

Τι είναι η προβολή

Η προβολή είναι μηχανισμός άμυνας μέσω του οποίου το άτομο απορρίπτει συναισθήματα, επιθυμίες, ιδιότητες που δεν αντέχει αποδίδοντάς τα σε άλλα άτομα.


Το Εγώ αποφορτίζεται απορρίπτοντας υλικό από έσω προς τα έξω.


Απάντηση