Μηχανισμοί άμυνας 9.Προβλητική Ταύτιση

Η προβλητική ταύτιση είναι ένα σύνθετο ψυχολογικό φαινόμενο κατά το οποίο όχι μόνο το άτομο προβάλλει μη αποδεκτά συναισθήματα σε άλλο, αλλά παράλληλα λειτουργεί σαν το έτερο άτομο αυτονόητα να τα έχει, ασκώντας έτσι μια ιδιόμορφη πίεση στο έτερο άτομο αναγκάζοντάς το να υιοθετεί ασυνείδητα τα προβαλλόμενα στοιχεία!

Η άμυνα εδώ συνίσταται στο άδειασμα μη ανεκτών τμημάτων του εαυτού στο περιβάλλον με σκοπό την αποφόρτιση του Εγώ. Είναι ένας πρώιμος μηχανισμός άμυνας με τον οποίον τα όρια του Εγώ με τα άλλα άτομα καταργούνται και μια επίθεση κατά της σχέσης με αυτά.

Αν τα άλλα άτομα δεν έχουν επαρκή επίγνωση και εγρήγορση ως προς το φαινόμενο, παρασύρονται ασυνείδητα στη ιδιότυπη αυτή συγχώνευση χάνοντας την αυτονομία τους.Bλέπε και ορισμό προβολής


Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

Ετικέτες:ψυχολογίαεγώ

Απάντηση