Μηχανισμοί άμυνας 9.Προβλητική Ταύτιση

προβλητικη ταυτιση

Τι είναι η προβλητική ταύτιση

Σύνθετο φαινόμενο κατά το οποίο το άτομο προβάλλει μη αποδεκτά συναισθήματα σε άλλο, αλλά παράλληλα λειτουργεί σαν το έτερο άτομο αυτονόητα να τα έχει, καθώς τα όρια του Εγώ του είναι θολά. Δημιουργείται έτσι μια ιδιόμορφη ασυνείδητη πίεση στην οποία το υπό σύγχυση άλλο άτομο παγιδεύεται στο επιδιωκόμενο συγκύτιο, ταυτιζόμενο με τα προβαλλόμενα στοιχεία.

Η άμυνα εδώ συνίσταται στο άδειασμα μη ανεκτών τμημάτων του εαυτού στο περιβάλλον με σκοπό την αποφόρτιση του Εγώ. Είναι ένας πρώιμος μηχανισμός άμυνας με τον οποίον τα όρια του Εγώ με τα άλλα άτομα καταργούνται και μια επίθεση κατά της σχέσης με αυτά.

Αν τα άλλα άτομα δεν έχουν επαρκή επίγνωση και εγρήγορση ως προς το φαινόμενο, παρασύρονται ασυνείδητα στη ιδιότυπη αυτή συγχώνευση χάνοντας την αυτονομία τους.Bλέπε και ορισμό προβολής


Σπύρος Καλημέρης Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

Ετικέτες:ψυχολογίαεγώ

Απάντηση