Μηχανισμοί άμυνας 9.Προβλητική Ταύτιση

προβολική ταύτισηβλέπε και εδώ για ορισμό προβολής