Μικρές πράξεις

μικρές πράξεις

Μικρές πράξεις όταν πολλαπλασιαστούν από εκατομμύρια ανθρώπων, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

“Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world.”
Howard Zinn

Απάντηση Ακύρωση απάντησης