Μουσικό όργανο & ανάπτυξη του εγκεφάλου

Το βασικό συμπέρασμα της πρόσφατης έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Journal of Neuroscience ήταν οτι η εκπαίδευση σε κάποιο μουσικό όργανο πριν την ηλικία των 7 ετών είχε μακροπρόθεσμα θετικά απoτελέσματα στην εγκεφαλική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα στη δημιουργία περισσότερων και ισχυρότερων συνδέσεων μεταξύ περιοχών του εγκεφάλου που ελέγχουν κινητικές και αισθητικές λειτουργίες.

Ο παιδικός εγκέφαλος μέχρι αυτή την ηλικία βρίσκεται στην πιο ευαίσθητή του φάση ωρίμανσης και διαμόρφωσης σημαντικών λειτουργιών όπως ο αισθητικοκινητικός συντονισμός. Το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου απαιτεί υψηλού βαθμού συντονισμό μεταξύ χεριών (ή χειλιών) και οπτικών (πεντάγραμμο) και ακουστικών λειτουργιών (μουσικό αποτέλεσμα) και επομένως συντελεί στην ενίσχυση των λειτουργιών αυτών. Η θετική αυτή επίδραση φαίνεται να είναι εξαρτώμενη από την ηλικία,δηλαδή μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει!

Πηγή : Early Music Lessons Boost Brain Development