Να βλέπεις τη ζωή όπως είναι?

Να βλέπεις τη ζωή όπως είναι?
Να βλέπεις τη ζωή όπως είναι?

Ίσως η πολλή λογική να είναι τρέλα. Και τι μεγαλύτερη τρέλα, να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι.

Ετικέτες: