Να βλέπεις τη ζωή όπως είναι;

η πολλή λογική μπορεί να υποδηλώνει τρέλα 

Ίσως η πολλή λογική να είναι τρέλα. Και τι μεγαλύτερη τρέλα, να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα έπρεπε να είναι.

Ετικέτες:

Απάντηση