Ο εγκέφαλος μετά μουσικής…

Ο εγκέφαλος μετά μουσικής…

Παραστατικό, απλό και εκπαιδευτικό.

Thanx to Γνωσιακή Επιστήμη (Cognitive Science@UoA)