Ποιός παίρνει την ευθύνη?

Take your life in your own hands

Ετικέτες: