Προκατάληψη προσοχής (Attentional Bias)

Προκατάληψη προσοχής  Attentional bias είναι η τάση του ατόμου να στρέφει την προσοχή του σε συγκεκριμένα ερεθίσματα (συνήθως με συναισθηματικό ή απειλητικό περιεχόμενο) του περιβάλλοντος αγνοώντας τα υπόλοιπα.


Προκατάληψη προσοχής

από αρχαιο ταοϊστικο κειμενο Λιε Τσι

Thanks to Takis Vasilopoulos


Μάθετε για τις γνωσιακές προκαταλήψεις που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης μας