Προορισμός

Προορισμός

Ίσως όταν νιώθεις λιγότερος από αυτό που ήσουν, να είσαι περισσότερο αυτό που είναι για να γίνεις.

Perhaps, when feeling less than you were, you are more like who you were meant to become.
Is not staying the same a flaw sometimes?
Ετικέτες:

Απάντηση