Προσγείωση

Μερικές φορές χρειάζεται μια καλή πτώση για να καταλάβεις πραγματικά που βρίσκεσαι.

“Sometimes it takes a good fall to really know where you stand”

― Hayley Williams

Απάντηση Ακύρωση απάντησης