Ταράττει τους ανθρώπους

Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα.

“Δεν είναι τα πράγματα που ταράζουν τους ανθρώπους αλλά οι δοξασίες των ανθρώπων για τα πράγματα”

Επίκτητος ( 50 μ.Χ.-120 μ.Χ , Στωικός φιλόσοφος)

Η βασική αρχή της γνωσιακής θεραπείας

Απάντηση